Συμβουλευτική

Στην Art Valuation παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους πελάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα μοναδικό έργο τέχνης, να δημιουργήσουν τη δική τους συλλογή ή να εμπλουτίσουν το υπάρχον περιουσιακό κεφάλαιο. Η Αγγελική Ντούρου, ως Σύμβουλος Τέχνης, διατηρώντας τη συστηματική επαφή με τον εικαστικό χώρο και την αγορά τέχνης, εγγυάται την επιτυχή διαμόρφωση συλλογών εντός προκαθορισμένου προϋπολογισμού. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογών για ιδιώτες συλλέκτες και εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα.

Ενδεικτικά, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με:

 

  • Απόκτηση αξιόλογων, μοναδικών έργων τέχνης με βάση την αισθητική, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του πελάτη στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής
  • Δημιουργία, διαμόρφωση και εμπλουτισμός συλλογής έργων τέχνης για προσωπική ή εταιρική συλλογή
  • Δημιουργία, διαμόρφωση και εμπλουτισμός συλλογής έργων τέχνης με σκοπό την επένδυση
  • Διάθεση κινητής περιουσίας συλλεκτικών αντικειμένων στη δευτερογενή αγορά
  • Εύρεση και ανάδειξη νέων καλλιτεχνών
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογής
  • Προληπτική συντήρηση
  • Έκθεση ιδιωτικής συλλογής
  • Μεταφορά και αποθήκευση έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων

Η Art Valuation γνωρίζει πολύ καλά το ιδιαίτερο περιβάλλον της αγοράς τέχνης ώστε να συμβουλεύσει επιτυχώς τον πελάτη για τη δημιουργία, τον εμπλουτισμό ή/και τη διαχείριση μίας συλλογής έργων τέχνης. Ελέγχουμε ένα πλήθος από σημαντικούς παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ταυτότητα αντικειμένου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία ασφαλής αγορά χωρίς κενά και χωρίς περιττά έξοδα. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους χώρους πώλησης οι οποίοι διακρίνονται από εμπειρία και επαγγελματισμό. Για να παρέχουμε στους πελάτες μας νομική υποστήριξη, συνεργαζόμαστε με δικηγορικό γραφείο που εξειδικεύεται στο Δίκαιο της Τέχνης και ασχολείται με θέματα τέχνης, πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην Art Valuation διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους ιδανικούς συνεργάτες για τον βέλτιστο τρόπο απόκτησης, διατήρησης, έκθεσης ή αποθήκευσης μίας συλλογής.

Σύσταση συλλογής

Ο υποψήφιος αγοραστής ορίζει τον προϋπολογισμό που επιθυμεί να διαθέσει για την αγορά ενός ή περισσότερων έργων τέχνης. Στη συνέχεια μας ενημερώνει για το ειδικό ενδιαφέρον του σχετικά με το ύφος, τη χρονική περίοδο και για λοιπά χαρακτηριστικά που επιθυμεί να έχει το έργο ή η συλλογή του. Η Σύμβουλος Τέχνης, κατόπιν έρευνας σε ικανό χρονικό διάστημα επιλέγει και προτείνει τα πλέον αξιόλογα έργα της αγοράς που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τον πελάτη και ταυτόχρονα προσφέρουν την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής. Είτε στοχεύετε να απολαμβάνετε τα μοναδικά συναισθήματα που προκαλεί ένα έργο τέχνης, είτε στοχεύετε στη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου τέχνης, προσαρμόζουμε ανάλογα τις υπηρεσίες μας στη φύση και τον προϋπολογισμό για τους ιδιώτες πελάτες μας ή για εταιρικές συλλογές.

Διάθεση συλλογής

Κατόπιν επίσκεψης στη συλλογή έργων τέχνης του υποψήφιου πωλητή, υποδεικνύονται τα έργα τέχνης που ενδεχομένως παρουσιάζουν αγοραστικό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, προτείνονται στον πελάτη οι πλέον σχετικοί εμπορικοί χώροι της αγοράς, οι οποίοι θα μπορούσαν να προωθήσουν τα έργα προς πώληση. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους χώρους πώλησης οι οποίοι διακρίνονται από εμπειρία και επαγγελματισμό και προωθούν με διαφάνεια τα συλλεκτικά αντικείμενα του πωλητή. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση πελατών σε οίκους δημοπρασιών της Ελλάδας και του εξωτερικού, από την έναρξη έως τη λήξη της διαδικασίας πώλησης.

Διαχείριση συλλογής

Δημιουργούμε εμπεριστατωμένο κατάλογο της συλλογής σας, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, με πλήρη φάκελο στοιχείων ανά έργο, σύμφωνα με τα Πρότυπα Ταυτοποίησης Έργου (Object ID) που προτείνονται από την UNESCO και το ICOM. Κατά τη διαδικασία καταγραφής, τα έργα τέχνης και τα συλλεκτικά αντικείμενα καταλογογραφούνται επιστημονικά, φωτογραφίζονται με ψηφιακή επαγγελματική μηχανή και οργανώνονται ανά κατηγορία ή ανά τοποθεσία. Προτείνεται η επικαιροποίηση του καταλόγου ανά διαστήματα, ώστε να έχετε εύκολα τον πλήρη έλεγχο της συλλογής σας. Επιπρόσθετα, η επικαιροποιημένη απογραφή με το συνοδευτικό φωτογραφικό αρχείο σας εξυπηρετεί στην περίπτωση που χρειαστεί να απαιτήσετε αποζημίωση από ενδεχόμενη ζημιά ή χρειαστεί να ενημερώσετε την αρμόδια αστυνομική αρχή σε ενδεχόμενη κλοπή. Εκτός αυτού, διευκολύνει τους διαδόχους σας σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης συλλογής, οι συνεργάτες συντηρητές προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες έκθεσης, αποθήκευσης, προληπτικής συντήρησης ή αποκατάστασης φθορών με στόχο τη μακροβιότητα των συλλεκτικών σας αντικειμένων

Μελέτη καλλιτεχνικής / ιστορικής αξίας

Πραγματοποιούμε ενδελεχή έρευνα στην καλλιτεχνική ή ιστορική αξία ενός αντικειμένου ή μίας συλλογής, μελετώντας τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και αναζητώντας πρόσθετες πηγές πληροφόρησης σε αναλυτικές, έγκυρες βάσεις δεδομένων. Τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάζονται στον πελάτη σε μία εμπεριστατωμένη έκθεση, η οποία περιλαμβάνει την αναλυτική μελέτη του αντικειμένου ή της συλλογής, τις πηγές άντλησης πληροφοριών, τη σχετική βιβλιογραφία και το συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό. Όποτε κρίνεται απαραίτητο συνεργαζόμαστε με ειδικούς ιστορικούς, ιστορικούς τέχνης, κριτικούς τέχνης και connoisseurs, με στόχο ένα άρτιο αποτέλεσμα.