“Art is what
you can get away with”

Andy Warhol

“Art is what
you can get away with”

Andy Warhol

Η Art Valuation εργάζεται ανεξάρτητα για να προσφέρει αξιόπιστες Εκτιμητικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες για έργα τέχνης και συλλογές έργων τέχνης. Συνδυάζοντας πλεονεκτικά την τεχνογνωσία στην τεχνολογία κατασκευής των έργων τέχνης, με την ιστορική ανάλυση και την εξειδικευμένη μεθοδολογία έρευνας στην αγορά τέχνης, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς σημαντικές αναθέσεις, για πελάτες του ιδιωτικού τομέα και για φορείς του δημοσίου.

Art Valuation

Προφίλ

Η Art Valuation ιδρύθηκε από την Αγγελική Ντούρου για να παρέχει ολοκληρωμένες εκτιμητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των έργων τέχνης και των συλλεκτικών αντικειμένων. Με εμπειρία 10 ετών στον χώρο της τέχνης, έχουμε διεκπεραιώσει με επαγγελματισμό και επιστημονική προσέγγιση ένα μεγάλο πλήθος πιστοποιημένων εκτιμήσεων αξιών για διάφορους σκοπούς, με κύριους άξονες το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών.

Η διαρκής εκπαίδευση και συμμετοχή σε σεμινάρια εκτιμητικών φορέων και συλλόγων (RICS, ΕΛ.Ι.Ε., Σ.ΕΚ.Ε.), η παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων συντήρησης και ιστορίας της τέχνης, αλλά και η καθημερινή ενασχόληση με την αγορά τέχνης και τις εξελίξεις στην επιστημονική κοινότητα, εξασφαλίζουν σταθερά το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι πελάτες μας επωφελούνται από ένα ευρύ δίκτυο υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών. Με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση των πολύτιμων περιουσιακών κινητών στοιχείων:

 • Eκαταγραφή και διαχείριση συλλογών
 • Eεκτίμηση αξιών
 • Eμεσιτεία στην αγορά τέχνης
 • Eέρευνα προέλευσης έργου
 • Eιστορική έρευνα
 • Eφυσικοχημική ανάλυση με διαγνωστικές μεθόδους
 • Eνομική υποστήριξη
 • Eφωτογράφιση
 • Eσυντήρηση & αισθητική αποκατάσταση
 • Eασφάλιση
 • Eασφαλής μεταχείριση, έκθεση και αποθήκευση

Αξίες

Κάθε υπόθεση διαχειρίζεται με επαγγελματισμό, επιστημονική προσέγγιση, εχεμύθεια και σεβασμό στον πελάτη και στην ιδιαίτερη φύση κάθε έργου. Προτεραιότητα αποτελούν ο Κώδικας Δεοντολογίας των Πιστοποιημένων Εκτιμητών, τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS) και οι θεμελιώδεις αξίες του RICS που βασίζονται στην ακεραιότητα, την υπευθυνότητα, την εμπιστοσύνη, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και τον σεβασμό στον πελάτη, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Art Valuation από την

Αγγελική Ντούρου MRICS

Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια Έργων Τέχνης Υπ. Οικονομικών
Πραγματογνώμων – Σύμβουλος Τέχνης

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υπηρεσίες

Εκτιμητική

Η Art Valuation εκπονεί πιστοποιημένες εκτιμήσεις για ένα μεγάλο εύρος από σκοπούς εκτίμησης που μπορούν να προκύψουν στο πλαίσιο της κινητής περιουσίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκτιμητικές εργασίες για πιθανούς σκοπούς εκτίμησης:
 • Πιθανή αγορά με σκοπό τον σχεδιασμό ή τον εμπλουτισμό της περιουσίας
 • Πιθανή πώληση με σκοπό τη διάθεση περιουσίας
 • Αγοραπωλησία με σκοπό την επένδυση
 • Επιχειρησιακές συναλλαγές
 • Ασφαλιστική κάλυψη για πρόληψη / διαχείριση ζημίας
 • Μητρώο Παγιών νομικών προσώπων
 • Eγγύηση δανείου
 • Προγαμιαίο συμφωνητικό
 • Διάλυση γάμου ή επιχείρησης
 • Φορολόγηση (για φιλανθρωπική προσφορά, φόρο δωρεάς, φόρο κληρονομιάς)
 • Δίκαιη διανομή μεταξύ κληρονόμων
 • Καταγραφή και εκτίμηση καλλιτεχνικού έργου μετά θάνατον του καλλιτέχνη
 • Περιπτώσεις ζημίας ή απώλειας λόγω φωτιάς, πλημμύρας, κλοπής κ.ά.
 • Αναγκαστική εκκαθάριση ή πτώχευση
 • Δικαστική διαμάχη

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική

Στην Art Valuation παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους πελάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα μοναδικό έργο τέχνης, να δημιουργήσουν τη δική τους συλλογή ή να εμπλουτίσουν το υπάρχον περιουσιακό κεφάλαιο. Η Αγγελική Ντούρου, ως Σύμβουλος Τέχνης, διατηρώντας τη συστηματική επαφή με τον εικαστικό χώρο και την αγορά τέχνης, εγγυάται την επιτυχή διαμόρφωση συλλογών εντός προκαθορισμένου προϋπολογισμού. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογών για ιδιώτες συλλέκτες και εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα.

Ενδεικτικά, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με:

 

 • Απόκτηση αξιόλογων, μοναδικών έργων τέχνης με βάση την αισθητική, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του πελάτη στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής
 • Δημιουργία, διαμόρφωση και εμπλουτισμός συλλογής έργων τέχνης για προσωπική ή εταιρική συλλογή
 • Δημιουργία, διαμόρφωση και εμπλουτισμός συλλογής έργων τέχνης με σκοπό την επένδυση
 • Διάθεση κινητής περιουσίας συλλεκτικών αντικειμένων στη δευτερογενή αγορά
 • Εύρεση και ανάδειξη νέων καλλιτεχνών
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογής
 • Προληπτική συντήρηση
 • Έκθεση ιδιωτικής συλλογής
 • Μεταφορά και αποθήκευση έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων
Δημοσιεύσεις

Άρθρο

Άρθρο «Δημοπρασίες Έργων Τέχνης: Γιατί να τις επιλέξετε», έντυπη έκδοση περιοδικού ‘Days of Art in Greece’, τεύχος 15, Μάρτιος 2023
Πρόσφατες διαλέξεις

Art Collections & Real Estate

“Art Collections & Real Estate”, εισήγηση στην ημερίδα του RICS Hellas: “Personal Property: Art & Antiques”, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Απρίλιος 2023
Μόνιμη στήλη

pARTicle @ αθηΝΕΑ

Μηνιαία στήλη ιστορίας και θεωρίας της τέχνης στην ηλεκτρονική εφημερίδα αθηΝΕΑ

Art Valuation is trusted by:

Art Valuation is trusted by:

Επικοινωνία